Rynek Centrów handlowych

Rynek Centrów Handlowych w Polsce: Statystyki i Trendy

Rynek centrów handlowych w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. W ciągu ostatnich 20 lat liczba galerii handlowych wzrosła kilkukrotnie, a ich powierzchnia handlowa uległa znacznemu powiększeniu. Centra handlowe stały się nie tylko miejscami zakupów, ale również rozrywki i rekreacji.

Powierzchnia handlowa

Polska należy do krajów o największej gęstości powierzchni handlowej w Europie. Na 1000 mieszkańców przypada średnio 500 mkw. powierzchni handlowej w centrach handlowych. Najwięcej powierzchni handlowej znajduje się w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań.

W 2023 roku łączna powierzchnia handlowa centrów handlowych w Polsce wyniosła ponad 22 milionów mkw. W porównaniu z rokiem 2022 oznacza to wzrost o 8%. Nowa powierzchnia handlowa pochodziła głównie z rozbudowy istniejących obiektów oraz otwarcia nowych parków handlowych.

Liczba sklepów

W polskich centrach handlowych znajduje się łącznie ponad 100 000 sklepów. Dominują sklepy odzieżowe (ok. 40%), następnie sklepy z artykułami spożywczymi (ok. 20%), drogerie (ok. 10%) i sklepy z elektroniką (ok. 5%).

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby sklepów z artykułami spożywczymi i drogeriami. Wynika to m.in. ze zmiany nawyków zakupowych konsumentów, którzy coraz częściej robią mniejsze zakupy, ale częściej.

Obroty

Obroty w polskich centrach handlowych w 2023 roku wyniosły ponad 100 miliardów złotych. W porównaniu z rokiem 2022 oznacza to wzrost o 5%. Najwięcej wydają konsumenci w największych miastach.

Na poziom obrotów w centrach handlowych wpływ mają m.in. takie czynniki, jak:

 • Dochody konsumentów: Im wyższe dochody, tym więcej konsumenci wydają na zakupy.
 • Poziom bezrobocia: Im niższy poziom bezrobocia, tym więcej osób ma pracę i może więcej wydawać.
 • Inflacja: Wysoka inflacja powoduje wzrost cen towarów i usług, co może skłonić konsumentów do ograniczenia wydatków.
 • Konkurencja ze strony e-commerce: E-commerce staje się coraz bardziej popularną formą robienia zakupów, co stanowi konkurencję dla centrów handlowych.

Stopa pustostanów

Stopa pustostanów w polskich centrach handlowych na koniec 2023 roku wyniosła 4,6%. Jest to najniższy poziom od kilku lat. Oznacza to, że coraz mniej powierzchni handlowej pozostaje niewynajętej.

Niski poziom pustostanów wynika z kilku czynników:

 • Ograniczona podaż nowych obiektów: W ostatnich latach tempo budowy nowych centrów handlowych znacznie zwolniło.
 • Wzrost popytu na powierzchnię handlową: Popyt na powierzchnię handlową wzrósł w ostatnich latach, m.in. w związku z rozwojem rynku e-commerce (wiele firm e-commerce otwiera swoje sklepy stacjonarne).
 • Zmniejszenie powierzchni niewynajętej: Właściciele centrów handlowych coraz częściej decydują się na restrukturyzację umów najmu lub zmianę przeznaczenia powierzchni handlowej.

Trendy

Rynek centrów handlowych w Polsce stoi przed szeregiem wyzwań, takich jak:

 • Wzrost popularności e-commerce: E-commerce staje się coraz bardziej popularną formą robienia zakupów, co stanowi konkurencję dla centrów handlowych.
 • Zmiana nawyków zakupowych konsumentów: Konsumenci coraz częściej robią mniejsze zakupy, ale częściej. Oczekują oni od centrów handlowych nie tylko możliwości zrobienia zakupów, ale również rozrywki i spędzenia wolnego czasu.
 • Rosnące znaczenie omnichannel: Konsumenci coraz częściej łączą zakupy online z zakupami w sklepach stacjonarnych. Centra handlowe muszą dostosować się do tego trendu i oferować klientom spójne doświadczenie zakupowe w obu kanałach.
 • Stawianie na zrównoważony rozwój: Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju. Centra handlowe muszą dbać o środowisko naturalne i stosować rozwiązania ekologiczne.

Rynek centrów handlowych w Polsce jest w ciągłej transformacji. Centra handlowe, które chcą odnieść sukces w przyszłości, muszą dostosować się do zmieniających się trendów i oczekiwań konsumentów. Muszą oferować klientom nie tylko szeroką ofertę handlową, ale również rozrywkę, wygodę i zrównoważony rozwój.

Podobne wpisy