Rynek centrów handlowych

Rynek Centrów Handlowych w Polsce: Raporty i Publikacje

Rynek centrów handlowych w Polsce jest dynamicznym sektorem, w którym regularnie pojawiają się nowe raporty i publikacje. Te materiały dostarczają cennych informacji o kondycji rynku, trendach i wyzwaniach.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH)

PRCH jest organizacją branżową, która zrzesza właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Polsce. PRCH regularnie publikuje raporty na temat rynku centrów handlowych, m.in.:

 • Raport roczny: Zawiera szczegółowe informacje o powierzchni handlowej, liczbie sklepów, obrotach i stopie pustostanów w polskich centrach handlowych.
 • Raport półroczny: Prezentuje aktualne trendy na rynku centrów handlowych oraz prognozy na przyszłość.
 • Indeksy PRCH: Monitorują kondycję rynku centrów handlowych na bieżąco.

Raporty PRCH są dostępne na stronie internetowej organizacji.

CBRE

CBRE to globalna firma doradztwa ds. nieruchomości, która regularnie publikuje raporty na temat rynku centrów handlowych w Polsce. Raporty CBRE charakteryzują się szczegółowymi analizami i prognozami. Dostępne są m.in.:

 • Rynek handlowy w Polsce: Roczny raport podsumowujący kondycję rynku centrów handlowych w Polsce.
 • Handel w Polsce: Trendy i prognozy: Kwartalny raport prezentujący aktualne trendy na rynku handlowym oraz prognozy na kolejne kwartały.
 • Perspektywy dla rynku centrów handlowych w Polsce: Raport prognozujący rozwój rynku centrów handlowych w Polsce w dłuższej perspektywie.

Raporty CBRE są dostępne na stronie internetowej firmy.

JLL

JLL to kolejna globalna firma doradztwa ds. nieruchomości, która publikuje raporty na temat rynku centrów handlowych w Polsce. Raporty JLL wyróżniają się rzetelnością i obiektywizmem. Dostępne są m.in.:

 • Rynek handlowy w Polsce: Roczny raport na temat rynku centrów handlowych w Polsce, zawierający analizę trendów, danych i prognoz.
 • Rynek centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej: Raport porównujący rynek centrów handlowych w Polsce z innymi krajami regionu.
 • Handel w Polsce: Wybrane zagadnienia: Raporty poświęcone wybranym aspektom rynku handlowego w Polsce, np. e-commerce czy zrównoważony rozwój.

Raporty JLL są dostępne na stronie internetowej firmy.

Deloitte

Deloitte to firma doradztwa biznesowego, która publikuje raporty na temat różnych sektorów gospodarki, w tym rynku centrów handlowych. Raporty Deloitte charakteryzują się innowacyjnym podejściem i głębokimi analizami. Dostępne są m.in.:

 • Przyszłość centrów handlowych w Polsce: Raport na temat wyzwań i szans, przed którymi stoją centra handlowe w Polsce w erze e-commerce.
 • Wpływ pandemii COVID-19 na rynek centrów handlowych w Polsce: Raport analizujący wpływ pandemii COVID-19 na rynek centrów handlowych w Polsce.
 • Nowe technologie w centrach handlowych: Raport prezentujący innowacyjne technologie wykorzystywane w centrach handlowych w Polsce.

Retail Park

Retail Park to portal informacyjny poświęcony rynkowi handlowemu w Polsce. Na stronie Retail Park można znaleźć m.in.:

 • Aktualności z rynku centrów handlowych: Informacje o nowo otwieranych centrach handlowych, renowacjach i innych wydarzeniach na rynku.
 • Wywiady z ekspertami: Wywiady z osobami z branży centrów handlowych na temat aktualnych trendów i wyzwań.
 • Artykuły eksperckie: Artykuły omawiające różne aspekty rynku centrów handlowych.

Powyższe zestawienie to tylko przykładowe źródła informacji o rynku centrów handlowych w Polsce. Dostępnych jest wiele innych raportów i publikacji, które mogą być cenne dla osób zainteresowanych tym sektorem. Warto śledzić strony internetowe organizacji branżowych, firm doradztwa ds. nieruchomości oraz portali informacyjnych, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku centrów handlowych w Polsce.

Podobne wpisy